در بازدید مدیران سازمان همیاری استان از شهر چاپشلو تاکید شد؛

استفاده از توان سازمان همیاری در تقویت درآمدهای پایدار شهرداری چاپشلو

استفاده از توان سازمان همیاری در تقویت درآمدهای پایدار شهرداری چاپشلو در بازدید مدیران امورشهرداری ها و ماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از شهرداری چاپشلو، راهکارهای تعامل سازمان همیاری با این شهرداری بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، مدیر هماهنگی امور شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به دیدار با اصغرولیخانی شهردار چاپشلو از افزایش تعاملات و همکاری این نهاد و همچنین بررسی راهکارهای خدمات دهی هرچه مطوب تر به این شهرداری خبر داد.
علی طهرانی افزود: در سفر نمایندگان سازمان همیاری به چاپشلو از اقدامات در حال انجام شهرداری در پروژه های مختلف از جمله ساختمان آتش نشانی،کارگاه تولید قطعات بتنی و ماشین آلات بازدید شد.
به گفته وی، جلسه ای به منظور طرح موضوعات و بررسی پتانسیلهای بالفعل و بالقوه شهرداری چاپشلو با حضور اعضای شورای شهر و شهرداری برگزار و در آن در این جلسه راهکاری همکاری برای تقویت شهرداری بررشی شد.
شهردار چاپشلو نیز در این جلسه ضمن تقدیر مدیر عامل سازمان در اعزام کارشناسان با تجربه جهت بررسی و‌پیگیری مسایل و‌ مشکلات شهرداری چاپشلو گفت: استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و تخصصی سازمان همیاری در جهت کمک به ایجاد درآمدهای مستمر و پایدار در حوزه های گردشگری یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که می توان برای آن برنامه ریزی گرد.
اصغر ولیخانی ادامه داد: تبدیل کارگاه تولید قطعات بتنی از حالت سنتی به وضعیت صنعتی، انجام طرح مطالعاتی پروژه انرژی های تجدید پذیر، کمک به نوسازی ماشین آلات فرسوده و جایگزینی ماشین آلات جدید نیز دیگر نیازهایی است که سازمان همیاری می تواند در آنها به شهرداری چاپشلو کمک کند./پ.ج/2257/