شرکت ژلاتین آریا

مدیرعامل وحید جمالی
شماره تلفن 051-38795310
051-38795330
شماره نمابر 051-38798366
آدرس پستی مشهد - میدان شهید علی مهدوی (سلمان) - بلوار دلاوران - نبش دلاوران 7
وب سایت

www.ariagelatin.com

ایمیل

info@ariagelatin.com

gelatin@hamyari-kh.ir

شرکت ژلاتین آریا
Aria Gelatin
 
تولید کننده ژلاتین و محصولات وابسته

موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی