شرکت تجارت سازان آویژه آریا

مدیرعامل --
شماره تلفن 051-38787766
شماره داخلی 334
آدرس پستی مشهد - میدان شهید علی مهدوی (سلمان) - بلوار دلاوران - نبش دلاوران 7
وب سایت

www.tejaratsazan.com

ایمیل

info@tejaratsazan.com

شرکت تجارت سازان آویژه آریا
شرکت تجارت سازان آویژه آریا وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی در سال 89 فعالیت خود را آغاز کرد و در کنار شرکت ژلاتین آریا، عملیات بازرگانی آن را به عهده گرفت. این شرکت بخش زیادی از فعالیت های خود را بر پایه عملیات تجاری در فروش ژلاتین گذاشت اما پس از مدتی، این فعالیت ها کاهش یافت.
در دورانی که ویروس کرونا بر بازارهای تجاری تاثیر گذاشت، در فروردین 1399، در پی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری خراسان رضوی، شرکت تجارت سازان گام در حوزه آموزش جوانان تحصیل کرده ای گذاشت که با رویکرد تغییر در شیوه های سنتی تجارت، روش های نوین بر بستر دیجیتال مارکتینگ را برگزیده اند. حاصل این فرآیند موجب شد تا طی مدت 4 ماه 11 رشته تخصصی سازمان همیاری شهرداری ها، از این طریق گسترش یابند. از این رو، این شرکت مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی دریافت کرد.
علاوه بر این، فعالیت های معمول شرکت نیز در حوزه های مختلف تجاری ادامه یافت. دانش و تجربه خوب این شرکت باعث شد تا در بخش های مختلف ورود پیدا کند و سرمایه گذاری در بخش های سودآور را نیز به وظایف خود بیفزاید. با کشف بازارهای جدید در بخش های مختلف، شرکت تجارت سازان وارد بخش های دیگر نیز شد. بخش های همچون:
خرید و فروش دام زنده سبک
تاسیس پایانه دام زنده
تولید و توزیع موتورهای الکتریکی
توزیع اقلام و کالاهای ضروری
و سایر سرمایه گذاری های سودآور
شرکت تجارت سازان علاوه بر خرید و فروش کالاهای مورد نیاز کارکنان دولتی و بخش خصوصی و مجموعه های بزرگ تجاری، برنامه های مدونی را در جهت افزایش درآمدی شهرداری های استان تدوین می کند. برندسازی در مزیت های نسبی شهرداری ها در هر منطقه ای از خراسان رضوی، درآمدی پایدار برای مدیریت شهری در منطقه به وجود آورده است.
مجموعه ای از این فعالیت ها با بررسی ورود به بازار سرمایه، نقش شرکت تجارت سازان را بیش از پیش در صحنه های تجاری و اقتصادی پر رنگ کرده است. 
به طور کلی این شرکت با اتکا به تجربه گسترده سازمان همیاری شهرداری ها و با بهره گیری از روش های نوین دیجیتال مارکتینگ، بهترین راهکارهای درآمدی حاصل از فعالیت های اقتصادی و تبادل کالا در بازارهای داخلی و خارجی را به شرکای تجاری خود عرضه می کند. در طول سال های اخیر، بازرگانی و تجارت مانند بسیاری از تخصص های دیگر تغییر پیدا کرده است. یکی از این تغییرات عمده، ورود دیجیتال مارکتینگ به صحنه تجارت امروز است. اما مهمترین چیزی که هنوز تغییر نکرده و اساس تجارت را تشکیل می دهد اعتماد و اطمینان لازم در کار است. کسب و کار، نقطه شروع برای یک رابطه رضایت بخش و دوسویه است. ما به مشتریان مان اهمیت می دهیم. 
 موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی