موسسه توسعه گردشگری

مدیر موسسه رضا ابراهیم نیا
شماره تلفن 051-38383317-19
شماره نمابر 051-38383317-19
آدرس پستی مشهد - خیابان امام خمینی (ره) - امام خمینی 40
آدرس وب سایت

www.tourismiran-dev.com

موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی درجهت تحقق بخشی از وظایف محوله به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به استناد بند 20 ذیل ماده 9 و تبصره های مربوطه مندرج در اساسنامه سازمان در تاریخ 1379/12/27 تحت مصوبه شماره 34/3/1474 وزارت کشور تشکیل گردیده است و در تاریخ 1380/1/1 فعالیت خود را آغاز نموده و با هدف زمینه سازی و سامان دهی فعالیت ها در جهت توسعه صنعت گردشگری در سطح منطقه و ملی و جذب گردشگران ایرانی و خارجی و استفاده از پتانسیل و قابلیت های بالقوه و بالفعل قطب های مستعد گردشگری تشکیل گردیده است.

این موسسه در راستای اصل مشتری مداری و با رویکرد کلان نگر به خط مشی خود که همانا کمک به تامین خودکفایی شهرداری های عضو و افزایش توان مالی آن ها در راستای تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی است اهداف زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است :
افزایش و حفظ دائمی کیفیت خدمات جهت ارتقاء رضایت کلیه گروه های دینفع
برقراری ارتباطات مؤثر با شرکت های سرمایه گذاری گردشگری و مشاوران
شناسایی و استفاده بیشتر از پتانسیل و قابلیت های بالقوه و بالفعل قطب های مستعد گردشگری

 اهداف:
ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز جهت توسعه گردشگری پایدار .
شناخت استعدادهای گردشگری و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل‌کردن آنها با همکاری شهرداری‌های عضو .
طراحی و برنامه‌ریزی مناسب در مناطق مستعد گردشگری با توجه به توسعه پایدار گردشگری و مسائل منطقه‌ای و اجتماعی.
معرفی پروژه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی (بسته‌های سرمایه‌گذاری) .
ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران طرح‌ها و روان‌سازی و کمک به استفاده از اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی .
بهره‌مندی از خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت توانمندسازی پروژه‌ها .
ارائه خدمات به کارکنان، شاغلین و پیمانکاران شهرداری‌های عضو در غالب تورگردانی به جهت ارتقای روحیه همکاری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌های عضو و مؤسسه .

خدمات قابل ارائه در موسسه:
ایجاد شرکت هایی درمناطق نمونه گردشگری، مستعد گردشگری و روستاهای هدف گردشگری.
نظارت بر مجموعه های ایجاد شده و راهبری و کمک در رسیدن به اهداف کلان.
انجام و ارائه مطالعات فنی و خدمات مشاوره ای در زمینه های فرهنگی و اجتماعی، عمرانی، تفریحی و توریستی ، ورزشی و ...
بررسی فرصت ها و موقعیت های گردشگری در مناطق شهری و شناسایی شاخصه های بومی و منطقه ای هر یک از شهرها.
مشارکت در مدیریت طرح ها و پروژه ها و جذب سرمایه گذار جهت آن ها.
ارائه خدمات تورگردانی در قالب سفرهای آموزشی و علمی، سیاحتی و زیارتی، با انواع خدمات اقامتی و حمل و نقل و ...
خدمات نرم افزاری در قالب ارائه اطلاعات مربوط به همایش و نمایشگاه های مرتبط با شغل و پست سازمانی در دیگر کشورها و هماهنگی جهت شرکت مدیران و کارمندان.
همکاری در برپایی نمایشگاه های مرتبط با صنعت گردشگری و صنایع وابسته و برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی گردشگری.
کارگزاری در طرح های مشارکتی و خدمات رسانی از قبیل اداره کمپ ها و اسکان زائرین، مراکز تفریحی و بوستان ها، مراکز استقبال از زائرین و گردشگران.

مهمترین پروژه ها:
1- شرکت گردشگری توسعه عمران منطقه نمونه هفت حوض.
2- شرکت توسعه و عمران جغتای.
3- شرکت توسعه و عمران منطقه پیشکوه.
4- مجتمع گردشگری بوستان سرخاندیز.
5- شرکت توسعه گردشگری زردشت ششتمد.
6- شرکت دهکده سلامت طرقبه.
7- شرکت گردشگری نمونه چالیدره.