اهداف سازمان

اهداف سازمان انجام کلیه فعالیتها در حوزه های:• خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری، مالی و حسابرسی
• آموزشهای مورد نیاز کارکنان شهرداری ها و امور پژوهشی حوزه شهری
• خدمات عمرانی، طراحی، مشاوره فنی و شهرسازی
• اقدامات تولیدی،کشاورزی و صنایع وابسته
• تجهیزات، ماشین آلات خدماتی و حمل و نقل شهری
• امور زیربنایی و روبنایی گردشگری
• بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی
• سرمایه گذاری و جلب مشارکت هادر راستای فعالیت های تعریف شده، سازمان همیاری شهرداریهای استان با شناسایی ظرفیتهای مختلف حوزه اقتصادی، بازرگانی، تجاری، علمی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل و … همچنین نیاز سنجی هایی که در سطح شهرستانهای مختلف انجام می دهد، توانسته است بر اساس توانمندی ها و ظرفیتهای موجود در استان، در سطح سازمان، واحدها و معاونتهای مختلف موردنیاز و کارآمد و همچنین شرکت ها و موسسات تخصصی مختلفی را در ذیل مدیریت خود راه اندازی و ساماندهی کند.هر یک از این بخش ها با به کارگیری از توان نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و همچنین توان توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در استان، همگام با رسالت‌ها و ظایف تعریف شده برای سازمان همیاری شهرداری های استان به ارائه خدمات می پردازند و به نوعی در جهت پشتیبانی و رفع نیازمندیهای شهرداریها، توسعه و آبادنی شهرها و نهایتاً رفاه بیشتر شهروندان حرکت می کنند.سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به منظور اجرا و پیگیری مطلوب برنامه های عملیاتی خود درحوزه های مختلف کاری، با تعریف چارت تشکیلاتی خود به صورت ستاد و صف، علاوه بر هیات مدیره، حوزه مدیریت که حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی و تدوین سیاست ها و برنامه های کلی و خط مشی سازمانی را برعهده دارند، معاونت ها، موسسات و شرکت های ذیل را در زیر مجموعه خود قرار داده است.موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی