مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ها

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ها احسان ایروانی
كارشناس بورس و اوراق بهادار مصطفي درودیموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی