هم اندیشی شورای معاونان و مدیران عامل شرکتها و موسسات تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

نشست هم اندیشی مدیرعامل، اعضای شورای معاونان و مدیران عامل شرکتها و موسسات زیرمجموعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با موضوع بررسی برنامه، فعالیتها و اولویت‌های سازمان در حوزه های گوناگون برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی