كارگاه آموزشي آشنايي با تحليل سوات ویژه مدیران و کارکنان سازمان همیاری برگزار شد

با همت واحد مدیریت برنامه ریزی و نظارت سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی یک دوره كارگاه آموزشي آشنايي با تحليل سوات(swot) به منظور توانمندسازی کارکنان بخش های مختلف سازمان برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی