دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با شهردار تایباد

محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در سفر به تایباد با مهرداد کریم زاده شهردار این شهر دیدار و در خصوص تعاملات، همکاریهای دوجانبه و ایجاد زمینه های لازم در جهت استفاده از توان سازمان همیاری برای کمک به مدیریت شهری این منطقه بحث و تبادل نظر کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی