در نشست مشترک مدیرعامل و شهردار طرقبه؛ استفاده از ظرفیت عمرانی سازمان همیاری در حوزه شهری طرقبه

نشست مشترک محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و محمد رضا پرهیخته پور مدیرعامل شرکت همیار سازه توس واحد عمرانی این نهاد با حسین طاهری پور شهردار طرقبه در خصوص همکاری های مشترک به ویژه در حوزه عمرانی برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار