دیدار شهردار گلمکان با مدیرعامل و سرپرست معاونت بازرگانی سازمان همیاری

مهدی حیدری شهردار گلمکان در جلساتی جداگانه با حضور محمد سنجری مدیرعامل و سید محمد اسماعیل فاطمی سرپرست معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی دیدار و در خصوص موضوعات مشکلات، مسائل و نیازهای حوزه شهری و عمرانی و همچنین ظرفیتهای بالقوه این شهر زیبای ییلاقی و گردشگری گفتگو کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار