مدیرعامل سازمان همیاری در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان عنوان کرد:

لزوم بهره گیری از همه ظرفیتها در جهت مانع زدایی و پیشبرد برنامه های سازمان همیاری

لزوم بهره گیری از همه ظرفیتها در جهت مانع زدایی و پیشبرد برنامه های سازمان همیاری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان بر استفاده از کلیه ظرفیتهای ادارات و نهادهای مختلف در جهت مانع زدایی و تحقق رسالتهای این نهاد در راستای ارتقاء مدیریت شهری استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، محمد سنجری در نشستی مشترک با حضورشهرکی مدیر و خدیوی معاون مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری خراسان رضوی با احمدرضا مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی استان دیدارو در خصوص تعاملات و استفاده از ظرفیتهای موجود تبادل نظر کردند.
وی در این دیدار با اشاره به ویژگی های سازمان همیاری عنوان کرد: سازمان همیاری و شرکتها و موسسات تابعه به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی کار پشتیبانی و حمایت از 81 شهرداری استان و سازمان ها وابسته را در جهت تامین نیازمندیها حوزه مدیریت شهری برعهده دارد.
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به ساختار هیات مدیره این نهاد و حضور موثر شهرداران در آن اشاره کرد و افزود: مطابق اساس نامه به عنوان بازوی اجرایی شهرداریها هستیم و در بعد دیگر وظیفه سازمان همیاری جذب سرمایه های خرد شهرداریها و تبدیل آنها به فعالیتها و فرصت های اقتصادی و در آمدهای پایدار برای کمک به ارتقاء مدیریت شهری استان است.
وی با بیان اینکه گسترده ترین سازمان همیاری در کشور به لحاظ حوزه فعالیتی هستیم، بیان کرد: 11 مجموعه اقتصادی در زیر مجموعه سازمان همیاری خراسان رضوی به صورت تخصصی فعالیت می کنند و بخش ستاد سازمان مرکز مدیریت این هلدینگ برزگ را برعهده دارد.
سنجری با اشاره به توانمندیهای هریک از شرکتها و موسسات سازمان در حوزه های عمرانی، آموزشی، گردشگری، بیمه و ... ادامه داد: با توجه به اینکه هر کدام از واحدهای تخصصی سازمان با هدف ارائه خدمت و گره گشایی از مسائل و مشکلات حوزه شهری و شهرداری ها ایجاد شده است، امیدواریم با برقراری ارتباطات و تعاملات مطلوب از حداکثر ظرفیت ادارات و نهادهای مختلف در جهت مانع زدایی و تحقق رسالتهای این مجموعه بزرگ برای ارتقاء مدیریت شهری استان استفاده لازم انجام شود./م.ا/2657/


#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان
  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 28 اردیبهشت 1400
  • تعداد بازدید: 139موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار