در محل سازمان همیاری شهرداریها؛

برگزاری جلسه هیات امنای موسسه صنعتی گوشت مشهد

برگزاری جلسه هیات امنای موسسه صنعتی گوشت مشهد
در جلسه هیات امنای موسسه صنعتی گوشت مشهد موضوعات، برنامه ها و اقدامات پیش روی این مجتمع صنعتی در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، جلسه هیات امنای موسسه صنعتی گوشت مشهد با حضور محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری، سید مجید موسوی مدیر این موسسه و دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلف مربوط به فعالیتها، اقدامات و برنامه های این مجتمع بزرگ کشتارگاهی در سال جدید مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت./م.ا/۲۶۴۲/

#barand_hamyar

#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 15 اردیبهشت 1400
  • تعداد بازدید: 145موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار