بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از شهرک صنعتی خصوصی گروه مجموعه سازی توس

محمد رضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در بازدید از شهرک صنعتی خصوصی گروه مجموعه سازی توس از بخش ها و سالن های تولید شرکت سناباد خودرو توس دیدن کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی