دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با مسئولان شهری مشکان

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در نشستی با شهردارو اعضای شورای اسلامی شهرمشکان از آمادگی سازمان و واحدهای تابعه آن در جهت کمک به ارتقاء مدیریت شهری و توسعه اقتصادی در این شهر تازه تاسیس خبر داد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی