دیدار محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری با امام جمعه مشهد

محمدرضا تازیکی با آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد دیدار و در خصوص ظرفیتهای های این نهاد در جهت کمک به ایجاد رونق در چرخه اقتصادی استان و به تبع آن معیشت مردم گفتگو کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی