همکاری دوجانبه سازمان همیاری و شرکت تعاونی استانداری در حوزه های بازرگانی مرتبط

در نشستی با حضور محمد سنجری مدیرعامل، سید محمد اسماعیل فاطمی معاون بازرگانی سازمان همیاری شهردارهای خراسان رضوی با علیزاده مدیرعامل شرکت تعاونی استانداری ضمن معرفی ظرفیتهای موجود دو مجموعه در حوزه های مختلف خصوص همکاری های بازرگانی مشترک در حوزه مرتبط تاکید شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار