دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با فرماندار تربت حیدریه

در دیدار محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی و حسین شرافتی راد معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه بر استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری به عنوان بازو و امین حوزه مدیریت شهری در ارتقاء و تامین نیازمندیهای شهرداریهای تابعه این شهرستان تاکید شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار