دیدارمدیرعامل سازمان همیاری باشهردار قلندرآباد

محمدسنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با ناصرحسن آبادی شهردار قلندرآباد از توابع شهرستان فریمان دیدار و در خصوص استفاده از پتانسیلهای سازمان همیاری در جهت ارائه خدمات و تامین نیازهای حوزه مدیریت شهری و تقویت ظرفیتهای سرمایه گذاری و درآمدزایی این شهر گفتگو کرد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار