افتتاح بیست و یکمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی مشهد

رایزنی های سازمان همیاری با تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تامین نیاز خانواده بزرگ دهیاریها و شهرداریهای استان در نمایشگاه لوازم خانگی مشهد