اخبار

موسسه گوشت مشهد با قربانی غیرحضوری مانع از گسترش کرونا می شود

مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی اعلام کرد: موسسه صنعتی گوشت مشهد با انجام خدمات ذبح دام های قربانی به صورت غیرحضوری در عید قربان، کمک شایانی به جلوگیری از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا خواهد شد.

تاریخ : 7 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

گروه تخصصی دیجیتال مارکتینگ مشهدگوشت به دنبال تامین گوشت سالم و ارزان در جامعه

مدیرعامل شرکت تجاری وابسته به سازمان همیاری خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی گروه بازرگانی اینترنتی مشهدگوشت، مهمترین هدف این تیم دیجیتال مارکتینگ را تهیه و توزیع گوشت سالم و ارزان برای مصرف جامعه عنوان کرد.

تاریخ : 6 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

تدوین روندهای استاندارد مالی برای فعالیتهای جدید سازمان همیاری خراسان رضوی

معاون مالی اداری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از بررسیهای اولیه برای تدوین پروسه های مالی استاندارد برای فعالیتهای جدید این نهاد در حوزه دیجیتال مارکتینگ، برندینگ و... خبر داد.

تاریخ : 6 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

همیار فود بستری مناسب برای تامین نیازهای کشاورزی مردم در بستر دیجیتال مارکتینگ

مدیرعامل شرکت تجاری سازمان همیاری خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی گروه «همیارفود» یکی از تیم های تخصصی دیجیتال مارکتینگ این نهاد، بسترهای ایجاد شده توسط این گروه را فضایی مناسب برای سفارش و تامین نیازمندیهای مردم عنوان کرد.

تاریخ : 5 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

توسعه واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با برندسازی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از توسعه موسسات و شرکت های تابعه این نهاد از طریق برنامه ریزیهای و اقدامات حوزه برندسازی خبر داد.

تاریخ : 5 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

گشوده شدن دنیای جدید به روی بیمه با فعالیتهای دیجیتالی سازمان همیاری

مدیرعامل شرکت تجاری سازمان همیاری خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی گروه «همیاربیمه» یکی از تیم های تخصصی دیجیتال مارکتینگ سازمان همیاری اظهار کرد: با فعالیتهای دیجیتالی و بازاریابی اینترنتی دنیایی جدیدی به روی صمنعت بیمه گشوده خواهد شد.

تاریخ : 4 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

وجود فرصت های سرمایه گذاری برای اتحادیه تعاونی دهیاری ها در چالیدره

نشست هم اندیشی مدیر عامل شرکت نمونه گردشگری چالیدره وابسته به سازمان همیاری شهرداری ها و اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دهیاری های استان خراسان رضوی برگزار شد.

تاریخ : 3 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

تلاش سازمان همیاری برای تامین نیازهای شهرداری ها از تولیدات ملی

در بازدید معاون و دیگر مدیران واحد بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از یکی از تولیدکنندگان بومی مبلمان شهری، صنایع روشنایی و... در مشهد، بر تلاش این نهاد در شناسایی کارخانجات بومی و تامین مطلوب نیازمندیهای حوزه مدیریت شهري تاکید شد.

تاریخ : 2 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

حمایت از ۳۰صندوق اشتغال زایی در راستای توانمند سازی مردم طرقبه شاندیز

مدیر هماهنگی امور شهرداری های استان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی،گفت: خط مشی سازمان همیاری توانمند سازی مردم با همکاری سایر دستگاه ها است که این موضوع با حمایت های لازم واحد معین اقتصادی سازمان در جهت بهبود و فعالیت ۳۰ صندوق اشتغال زایی در شهرستان طرقبه شاندیز به انجام خواهد رسید.

تاریخ : 2 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی

اجرای طرح برندینگ اقتصادی شهرداری های استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت در شهرداری های طرف قرارداد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی را پایلوت اجرای طرح برندینگ اقتصادی شهرداری ها می دانیم

تاریخ : 2 مرداد 1399 گروه خبری : عمومی