اخبار

تشکیل صندوق پروژه ، قره سو و سد زاوین را متحول می سازد

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: با تشکیل صندوق پروژه با محوریت این سازمان و همکاری شهرداریهای زو و کلات، زمینه تحولی بنیادین در مناطق گردشگری قره سو و سدزاوین فراهم خواهد شد.

تاریخ : 4 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

نقش مهم سازمان همیاری خراسان رضوی در رفع دغدغه های شهرداریها

شهرداران شهرستانهای نیشابور، فیروزه و زبرخان در جلسه هم اندیشی با مسئولان و مدیران ستادی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بر اهمیت نقش و تاثیرگذاری این نهاد در رفع دغدغه های شهرداران و کارکنان شهرداریها تاکید کردند.

تاریخ : 4 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

سازمان همیاری به معنای واقعی کلمه در حال همیاری شهرداری هاست

شهردارنیشابورگفت: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به معنای واقعی کلمه در حال حرکت به سوی تاثیرگذاری و همیاری با شهرداری های استان است.

تاریخ : 3 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

جایگاه شهرداریها باید به اصل خود بازگردد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بر اهمیت تلاش برای تغییر نگرشها بر روی جایگاه شهرداریها به عنوان امین مردم در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در شهرها تاکید کرد.

تاریخ : 3 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

سازمان همیاری شهرداریها محرکی برای توسعه شهرستانهای خراسان رضوی

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور در جلسه هم اندیشی مدیران سازمان همیاری با شهرداران حوزه شهرستانهای نیشابور، فیروزه و بخش زبرخان گفت: این جلسه باید منجر به عملیاتی شدن چندین پروژه با مشارکت شهرداری های و همچنین ارتقاء مدیریت شهری در منطقه شود.

تاریخ : 3 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

شهردارقلندرآباد: درسرمایه گذاری و اقتصادشهری، چشم امید به همکاری سازمان همیاری داریم

شهردار قلندرآباد در دیدار با مدیر امورشهرداری ها و مسئول واحدماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: در سرمایه گذاری و اقتصادشهری، چشم امید به همکاری سازمان داریم.

تاریخ : 2 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

ابرازخرسندی شهردارفرهادگرد از توجه ویژه سازمان همیاری به شهرهای کوچک

شهردار فرهادگرد در دیدار با مدیر امور شهرداریها و مسئول واحدماشین آلات سازمان همیاری شهرداری های استان از توجه ویژه این سازمان همیاری به شهرهای کوچک خراسان رضوی ابرازخرسندی کرد.

تاریخ : 2 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

ایجاد شفافیت در امور تجاری سازمان همیاری با راه اندازی سامانه ستاد

معاون اداری و مالی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از آغاز ثبت فرآیندهای اجرایی از جمله کلیه معاملات تجاری این نهاد در حوزه تامین نیازهای شهرداریهای استان اعم از خرید های متوسط و جزیی، مناقصات، مزایدات و... از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) خبر داد.

تاریخ : 1 تیر 1399 گروه خبری : عمومی

نقش موثر سازمان همیاری برای ایجاد توازن در خراسان رضوی

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی نقش موثری برای ایجاد تعادل و توازن در این استان ایفا می کند.

تاریخ : 31 خرداد 1399 گروه خبری : عمومی

رایزن بازرگانی ایران و عراق، معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی شد

در جلسه ای با حضور میثم کرمانی مدیر عامل سازمان همیاری های خراسان رضوی و مدیران ستادی، شرکت ها و موسسات تابعه سازمان همیای های شهرداری های استان ناصر بهزاد به عنوان معاون بازرگانی این سازمان معرفی شد.

تاریخ : 31 خرداد 1399 گروه خبری : عمومی