فرم ثبت نام پیمانکاران و تأمین کنندگان

ثبت نام در این بخش فقط به منزله درخواست برای ثبت نام در لیست پیمانکاران و تأمین کنندگان می باشد.
پیمانکاران و تأمین کنندگان اصلی پس از بررسی لیست توسط کارشناس ها و تایید کمیته فنی مشخص می شوند.

نوع شخص:
نام شرکت/فروشگاه/کارخانه:

کد اقتصادی:  
شناسه ملی:  
شماره ثبت:  
تلفن:  
نمابر:  
تلفن همراه:  
آدرس:
کد پستی:  
پست الکترونیک:
نام کاربری(لاتین):

رمز عبور:
توضیحات:

محل بارگذاری فایل های مربوط به شناسایی شرکت و اشخاص - حداکثر 10 فایل و با محدودیت حجم 400KB و فرمت JPG

فایل های مورد نظر را بصورت کامل انتخاب کنید

انتخاب حوزه فعالیت