دردیدار با مدیرعامل شرکت بهره بردرای قطار شهری مشهد مطرح شد؛

آمادگی سازمان همیاری در جهت تامین نیازهای وارداتی قطار شهری مشهد

آمادگی سازمان همیاری در جهت تامین نیازهای وارداتی قطار شهری مشهد مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از برنامه ریزی ها برای ایجاد زمینه های همکاری و ارائه خدمات مختلف به این شرکت وابسته به شهرداری کلان شهر مشهد به ویژه در حوزه تامین نیازمندیها داخلی و تجهیزات وارداتی آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، محمد سنجری در دیدار با وحید مبین مقدم مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد که با همراهی فاطمی سرپرست معاونت بازرگانی و تفضلی مدیر امور سازمان های شهرداریها مشهد این نهاد انجام شد گفت: نقش اصلی سازمان همیاری پشتیبانی کننده 81 شهرداری استان و سازمان ها و شرکتهای وابسته به آنها است که از طریق مدیریت و هدایت منابع به سمت درآمدهای پایدار به از حوزه مدیریت شهری حمایت می کند و هر انتفاع در این بین به چرخه شهرداریها باز می گردد.
وی افزود: در اساسنامه سازمان نیز16 فعالیت تخصصی در حوزه شهرداریها به عنوان رسالت بخش های مختلف سازمان همیاری در نظر گرفته شده است که باید بتوانیم به عنوان یک بازوی اجرایی و قوی در خدمت حوزه مدیریتی شهری در شهرداریها و سازمان های وابسته باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به گستردگی فعالیتهای سازمان همیاری، ادامه داد: این نهاد علاوه بر خدمات دهی و پشتیبانی از شهرداریها، فعالیتها و سرمایه گذاری های خوبی را از بدو تاسیس انجام داده و اکنون با بیش از 20 شرکت و موسسه در حوزه های سوخت، حمل و نقل، گردشگری، عمرانی، آموزشی، آی تی، خدمات کشتارگاهی و ... آمادگی ارائه انواع خدمات و مشاورهای تخصصی به شهرداریها ست.
وی با اشاره بر رویکرد جدید هیات مدیره سازمان همیاری در جهت حمایت از شهرداریهای کم برخوردار افزود: بر این اساس تلاش می شود با استفاده از ظرفیتهای کاری و مشارکت با شهرداریهای کلان شهرها و بزرگتر منابع لازم برای کمک به شهرداریهای کوچکتر تامین شود.
سنجری با بیان اینکه سرمایه سازمان اعتماد خانواده بزرگ شهرداریهای استان است، گفت: شرکت بهره برداری قطار شهری نیز یکی از مجموعه های مهم شهرداری مشهد است که زمینه های همکاری و ارائه خدمات به آن در حوزه های مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: مهمترین حوزه مورد نیاز قطار شهری تامین تجهیزات و ابزار و موارد مصرفی است که آمادگی داریم در بخش بازرگانی های خرد و در دیگر حوزه هایی که توانایی آن وجود دارد در خدمت شرکت بهره برداری باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای سازمان همیاری در حوزه بازرگانی خارجی عنوان کرد: با توجه به نیازهای عمده قطار شهری به برخی کالاهای تولید خارج آمادگی تامین نیازهای وارداتی این شرکت به این ملزومات نیز با استفاده از توان سازمان همیاری وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه حوزه های کاری سازمان همیاری گسترده است افزود: قطعا امکان همکاری و استفاده از ظرفیتهای این نهاد در برخی حوزه ها وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی های آغاز سال، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
وحید مبین مقدم مهمترین حوزه کاری و نیاز قطار شهری تامین تجهیزات و مواد مصرفی و... است، ادامه داد: این امر مستلزم تهیه یک توافق و تفاهم نامه به صورت شفاف و مشخص کردن شرح وظایف، میزان بودجه و اعتبار لازم خواهد بود تا بتوانیم در برنامه های سال 1400 و 1401 بتوانیم از ظرفیت ها و توان سازمان همیاری استفاده کنیم./م.ا/2636/

#barand_hamyar

#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 12 اردیبهشت 1400
  • تعداد بازدید: 142موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار