در جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی شهرداریهاو دهیاری های استان تاکید شد؛

لزوم توجه بدنه اجرایی شهرداریها و دهیاریها به استفاده از آموزش در مدیریت شهرها و روستاها

لزوم توجه بدنه اجرایی شهرداریها و دهیاریها به استفاده از آموزش در مدیریت شهرها و روستاها معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی شهرداریها و دهیاری های استان بر لزوم توجه ادارات کل دفتر شهری و روستایی و همچنین شوراهای اسلامی استان به مقوله آموزش در جهت ارتقاء بدنه اجرایی شهرداریها و دهیاریها و کمک به مدیریت مطلوب شهرها و روستاها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، اولین جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی شهرداریهاو دهیاری های استان با حضور سید کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان، علیرضا خادم پیر مدیرکل دفترشهری، محمد شفیعی مدیرکل دفتر روستایی و شهرناز رمام رئیس شورای اسلامی استان و نمایندگان آموزشی دیگر نهاد ها برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید با تاکید بر لزوم احصا نیازهای آموزشی شهرداریها و دهیاری، گفت: باید تلاش شود تقویم های آموزشی این حوزه بر اساس نیازها تدوین شود.
سیدکمال الدین میر جعفریانبا تاکید بر توجه به منویات مقام معظم رهبری و لزوم پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در راستای تقویت تولید،افزود: با توجه به تاکیدات قبلی در جلسات حوزه معاونت عمرانی و حوزه آموزش سازمان همیاری شهرداریها، بحث آموزش باید بسیار جدی و محور قرار گیرد اما آموزشی که اثربخش و دارای محتوا باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: موفقیت در بحث آموزش در حوزه شهری و شهرداریها به نحوی باید باشد که خروجی آن در عمل مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا باید نیازهای آموزشی در عمل از دستگاه های مختلف به ویژه شهرداریها احصا و محتواها و تقویم های آموزشی بر این اساس تدوین شوند؛ قطعاً این رویکرد می تواند راهبرد این کمیته را موثرتر نمایان سازد.
وی بیان کرد: انتظار داریم ادارات کل دفتر شهری و روستایی و همچنین شوراهای اسلامی شهرهای استان موضوع آموزش را به طور جدی مورد توجه داشته باشند و از ظرفیتهای آموزشی در بدنه اجرایی شهرداریها و دهیاری ها که در مدیریت مطلوب و مناسب شهرها و روستاهای استان موثر هستند، استفاده کنند.
میرجعفریان در خصوص موسسه آموزش، مشاوره و تحقیقات سازمان همیاری شهرداریهای استان نیز تاکید کرد: باید تلاش شود رویکرد این مجموعه درسال جدید به شکل واقعاً کاربردی و عملی تعیین شود و همواره از دیگر مراکز عالی که مباحث علمی و پژوهشی دنبال می کنند یک پله جلو تر حرکت کند.
وی تصریح کرد: قطعاً اگر از فرصتها و ظرفیتهای این مجموعه آموزشی در تسهیل و ارتقاء علمی و کیفی خدمات در حوزه شهری و دهیاری ها استفاده شود و این مرکزهدف و راهبرد خود را به نحو مطلوبی با استفاده از نخبگان و مشاوره آنها تعیین و تقویت کند، بسیاری از هزینه های شهرداریها و دهیاریها به شدت کاهش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: امیدواریم این رویکرد در سال 1400 بهبود و تداوم یابد و علاوه بر استفاده حداکثری بدنه شهرداریها و دهیاری ها از ظرفیتهای مرکز آموزش سازمان همیاری، شاهد تحقق نتایج و اهداف مورد نظر در این حوزه باشیم.
محمد سنجری نیز در این جلسه ضمن خوش آمدگویی به مسئولان حاضر در کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی شهرداریها و دهیاریهای استان گفت: امیدواریم با استفاده از مشاوره ها،نظرات و پیشنهادات اعضای این کمیته بتوانیم با با برنامه ریزی دقیق و تدوین سازوکاری مناسب، فعالیتهای آموزشی را ازابتدای سال 1400 به نحو موثر و مطلوبی در جهت ارتقاء علمی و کمک به مدیریت شهری و روستای در شهرداریها و دهیاریها انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی بااشاره به ظرفیتها موسسه آموزش، مشاوره و تحقیقات شهرداریهای استان، ادامه داد: با توجه به پیش رو بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نقش مهم مقوله آموزش در ارتقاء علمی و آگاهی بخشی ها، امیدواریم با تدوین برنامه های آموزشی متناسب، بتوانیم اثرات مفیدی را در جهت تقویت و ارتقاء دانش منتخبان مردم به مقولات قانونی، آیین نامه ها و ... در شوراهای اسلامی ایجاد کنیم.
گفتنی است، دراین جلسه علاوه بر ارائه طرح ها و نیازهای آموزشی دفتر شهری و روستایی استانداری و گزارش عملکرد و برنامه های آموزشی شهرداری مشهد، آسیب شناسی و مشکلات آموزشی سال99 و راه کارهای حل آن با تدابیر مدیریت سال 1400 توسط مدیران و مسئولان حاضر در کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است./م.ا/2583/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان


  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 18 فروردین 1400
  • تعداد بازدید: 70موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار