در جلسه هم اندیشی مدیرعامل با مدیران واحدهای تابعه سازمان تاکید شد:

ارائه منشور کاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برای اولین بار از سال آینده

لزوم استفاده شرکتها و موسسات سازمان همیاری از توان یکدیگر برای رفع نیازهای شهرداریها

ارائه  منشور کاری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی برای اولین بار از سال آینده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از ارائه منشور کاری این نهاد در سال 1400 بر اساس فعالیتها و برنامه های فوق العاده و ویژه شرکتها و موسسات تابعه آن برای اولین بار در این مجموعه اقتصادی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی، محمد سنجری در جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکتها و موسسات وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای استان که عصر امروز به میزبانی شرکت همیار سازه توس برگزار شد، گفت: توانمندیهای متنوعی در حوزه های عمرانی، آموزشی، بیمه ای، گردشگری، زیست محیطی و ... در هریک از واحدهای زیر مجموعه سازمان وجود دارد که با بهره گیری مناسب از این ظرفیتها می توان در جهت تامین نیازهای مختلف خانواده برزگ سازمان همیاری و همچنین ارائه خدمات مطلوبتر به حوزه شهری و شهرداریها حرکت کنیم.
وی با اشاره به تاکید هیات مدیره سازمان همیاری بر برنامه ریزی ها و تدوین بودجه واحدهای تابعه سازمان با نگاه واقع بینانه و عملیاتی، افزود: نگاهی که به بودجه سازمان و شرکتها و موسسات تابعه وجود دارد بر پایه واقعیتها، فرصتها و محدودیتها تعیین شده است و باید پیش بینی ها برای این منظور به صورت واقعی باشد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی،تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای سازمان برای اولین بار منشور کاری سازمان همیاری را بر اساس برنامه های فوق العاده، پروژه ها و پیشنهادات سرمایه گذاری و نگاه مالی تدوین کنیم و قبل از آغاز سال جدید ارائه دهیم.
وی به بررسی عملکرد کلیه بخش های سازمان همیاری به صورت ماهیانه اشاره کرد، افزود: قطعا با این نگاه می توانیم در چالش ها و مواردی که ممکن است در مسیر فعالیتهای هر یک واحدهای ستادی و شرکتها و موسسات ایجاد شود به یکدیگر کمک کنیم.
سنجری با اشاره به تعریف برنامه های کاری از پایین ترین سطوح پرسنلی، گفت: با تقسیم کار و برنامه ریزی برای تک تک مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف می توان شاهد تحقق برنامه ها، رسالتها و موفقیت سازمان و شرکتها و موسسات باشیم.
وی بر لزوم اولویت بدنی و زمان بندی درفعالیتهای کاری هر یک از واحدهای تابعه سازمان اشاره و بیان کرد: باید با تدوین الویت های کاری قابل عملیاتی شدن به صورت کارشناسی شده و خود ارزیابی توسط واحدهای مختلف تلاش کنیم تا شاهد به ثمر رسیدن اینگونه برنامه های توسعه ای و کارهای ویژه و اساسی شرکتها و موسسات باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی یکی از موضوعات حائز اهمیت هیات مدیره سازمان را توجه به قانون مداری عنوان کرد و افزود: با توجه به حساسیت استاندار و هیات مدیره بر حرکت در مسیر قانون و قانون مداری باید هریک از واحدهای ستادی و شرکتهای تابعه در تمامی برنامه های اداری، مالی و تصمیمات خود توجه به ضوابط و مقررات را مورد توجه قرار دهند و به ویژه در حوزه قراردادها و فعالیت های و خدمات قابل ارائه به شهرداریها و دیگر مخاطبان در چارچوب قانون عمل کنند و اساسنامه و موارد آن را رعایت نمایند، و قطعا این امر مستلزم تقویت ظرفیتهای مشاوره ای و حقوقی هریک از واحدهاست.
وی به اهمیت تعیین هیات مدیره های شرکتها و موسسات بر اساس شاخص های مناسب و پتانسیل های تخصصی و فنی، افزود: باید اعضای هیات مدیره به لحاظ تعهد، تخصص و همچنین در ارتباط واحدهای تابعه با نهادهای مختلف به عنوان یک بازو قدرتمند و مشاور عمل کنند.
سنجری با تاکید بر توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی هریک از مجموعه ها، بیان کرد: باید با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل برای احراز شغل ها، ضوابط و مقررات رعایت شود و علاوه بر مدیریت صحیح منابع انسانی و مالی، زمینه ارتقاء شغلی برای کارکنان واحدهای تابعه ایجاد شود.
وی با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر کمیت، کیفیت، قیمت و ... فعالیتها و امور پیمانکاری توسط مدیران هریک از واحدها،افزود: قطعا با توجه به این اصول می توان خدمات دهی مطلوب تری را به حوزه مدیریت شهری و دیگر مخاطبان مجموعه سازمان همیاری ارائه دهیم و با مدیریت صحیح از چالش های احتمالی پیگیری کنیم.
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی گفت: امیدواریم در سایه تعامل، هم افزایی و همراهی بتوانیم در قالب مسئولیت و امانتی که به ما در جهت همیاری و حمایت از حوزه مدیریت شهری و شهردایهای استان واگذار شده است به شکل صحیح به ماموریتها و رسالتها مجموعه شرکتها و موسسات تابعه در قبال پشتیبانی از حوزه شهری عمل کنیم./م.ا2522/

#barand_hamyar
#گروه_برندهای_همیار
#همیارماشین #همیارسازه #موتوریار #معین_کالا #همیارانرژی #همیاردانش #همیارسرمایه #همیارمحیط #همیارپست #همیاردیجیتال #همتامشهدگوشت #هشتیار #مشهدبیمه_همتا #همیارگردشگر #همیارسلامت #همیاربازرگان #همیاربان  • منبع خبر:
  • گروه خبری: عمومی
  • تاریخ خبر: 4 اسفند 1399
  • تعداد بازدید: 88موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار