شهردار اعلام کرد:

استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری در اجرای طرح مبلمان شهری گناباد

استفاده از ظرفیتهای سازمان همیاری در اجرای طرح مبلمان شهری گناباد شهردارگناباد از آغاز اجرای طرح مبلمان شهری این شهر با استفاده از ظرفیتهای فنی، تخصصی، بازرگانی و توان مشورتی سازمان همیاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ، مهران حسین زاده اعلام کرد: طرح مبلمان شهری گناباد با 30میلیارد ریال اعتبار برای هویت بخشی به این شهر در سطح معابر و پیاده روهای شهر اجرا می شود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیتهای مختلف سازمان همیاری به خصوص مشاوره های فنی این نهاد در اجرای پروژه های شهری، افزود: کل این پروژه در حدفاصل میادین آزادگان تا قصبه اجرا خواهد شد که در حال حاضر قطعه مربوط به حاشیه پارک شهر تا میدان حمزه گناباد در اولویت اجرا قرار دارد که این آمادگی را داریم از پتانسیل تخصصی سازمان همیاری در حوزه بازرگانی، مشاوره و کارشناسی در اجرای آن استفاده کنیم.
حسین زاده درباره علت انتخاب این مسیر در شهر گناباد، اظهارکرد: مسیرمذکور گردشگرپذیر بوده و ساکنان گناباد نیز برای پیاده روی در این مسیر، اقبال زیادی نشان می دهند.
وی درتشریح ویژگی های این پروژه گفت: پروژه به صورت ویژه با مصالحی که با موقعیت آب و هوایی گناباد سازگاری دارد و مطابق آنچه که در کتابچه مبلمان شهری گناباد آمده است، اجرا می شود و حالت پیاده روسازی عادی را ندارد./پ.ج/2255/