در جریان سفرها ی دوره ای به شهرهای استان انجام می شود؛

بررسی ظرفیتها و مشکلات شهری خراسان رضوی توسط کلینیک مشاوران سازمان همیاری

بررسی ظرفیتها و مشکلات شهری خراسان رضوی توسط کلینیک مشاوران سازمان همیاری رییس اداره تحقیقات و مشاوره موسسه آموزش شهرداریهای خراسان رضوی از سفر کارشناسان این دپارتمان به درگز و بررسی ظرفیتها و مشکلات این شهرداری و شناسایی راه کارهایی برای رفع مشکلات پیش روی مدیریت شهری این شهرخبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی، فرزانه صادقی با اشاره به این مطلب، گفت: در این سفر ضمن دیدار با مهندس یزدان پناه شهردار و تعدادی از مدیران شهری درگز گفتگوهای خوبی در خصوص مسائل این شهر انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات هریک از کمیسیون های تخصصی کلینیک مشاوره موسسه در جهت بررسی مشکلات حوزه های مختلف مدیریتی در شهرداری درگز افزود: مشاغل مزاحم و آلاینده، حذف آب شرب در آبیاری فضاهای سبز شهری، آشنایی مردم به نقش خود در مدیریت شهری از جمله مسائلی بود که مقرر شد توسط تیم کارشناسان کلینیک مشاوره برای هر کدام راه کارهای اجرایی ارائه شود.
رییس اداره تحقیقات و مشاوره موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداریهای خراسان رضوی با اشاره به لزوم وجود آمار و اطلاعات میدانی برای اظهار نظر و ارائه راه کار برای هر یک از مسائل حوزه شهری، عنوان کرد: در مراحل بعدی اقدامات تکمیلی کلینیک مشاوره و مراجعه مدیریت خدمات شهری شهرداری درگز به مؤسسه مذاکرات پایانی به استناد آمار و اطلاعات کسب شده انجام خواهد شد و راه کارهای مناسب به صورت مشاوره های عملیاتی اراده می شود.
وی خاطر نشان کرد: سفرها و بازدیدهای اعضای دپارتمان مشاوره موسسه از شهرهای استان با هدف شناسایی مشکلات و ظرفیت‌های موجود در شهرها و شهرداریها انجام می شود تا در جلسات کارشناسی، بررسی های لازم برای یافتن راه کارهای مناسب و حل مسائل و معضلات شهری با استفاده بهینه از پتانسیلها موجود انجام شود./م.ا/2105/