دیدار مدیرعامل با دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

دیدار میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان با دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی