حضور پرشور کارکنان سازمان همیاری در مراسم تشییع پیکر سردارقاسم سلیمانی و یارانش

حضور پرشور کارکنان سازمان همیاری در مراسم تشییع پیکر سردارقاسم سلیمانی و یارانش