آزمایشگاه کنترل کیفی فرآورده های نفتی

مدیریت فائقه مجربی کرمانی
شماره تلفن 051-36227771
آدرس مشهد - آزادی 68 انبار استانداری
آنالیز و بازه فعالیت آزمایشگاه
با توجه به ظرفیت و توان تخصصی بالای آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی فرآورده های نفتی این سازمان در تشخیص و شناسایی فرآورده های سوبسیددار و بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز کمی و کیفی فرآورده های نفتی با صحت و دقت بالا، که به اخذ مجوز آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد و سایر مجوزات لازم از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و گمرک ایران منجر گردیده، بدینوسیله آمادگی آزمایشگاه مذکور جهت پذیرش و انجام کلیه آنالیزهای کمی و کیفی مورد نیاز شامل آزمون های (تعیین نقطه اشتعال به روش باز و بسته، تعیین نقطه ابری و ریزش، چگالی، گرانروی، عدد قلیایی کل، تعیین رنگ و تقطیر جزء به جزء و اندازه گیری مرکاپتان، سولفور، tbn، tan، خوردگی مس، اکتان، ستان، دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) و....) در کوتاهترین زمان ممکن و ظرف حداکثر 48 ساعت برای کلیه فرآورده ها و مشتقات نفتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف: انواع فرآورده های سوختی شامل: بنزین، نفت گاز یا گازوئیل، نفتا، نفت سفید، مازوت یا نفت کوره، آلکیل بنزین خطی، دو دسیل بنزین، بنزین پیرولیز، مکمل های سوختی، مکمل سوخت دیزل و مازوت، سوخت های تقطیری و ...
ب: انواع روغن ها شامل: روغن های صنعتی، روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک، روغن پایه، روغن سبک، روغن سنگین، روغن روانکار صنعتی، روغن صنعتی حرارتی، روغن نورد، روغن آروماتیک، دیزل اویل، کرود فیول اویل، ...
ج: انواع تینرهای فوری و روغنی.
د: انواع هیدروکربن های سبک وسنگین شامل: هوی اند، لایت اند، تانسیو اکتیو ها، آلکیلیت ها، هیدروکربور های حلقوی و غیر حلقوی.
ه: انواع ضایعات نفتی شامل: ضایعات سبک و سنگین، حلالهای حاصل از ضایعات و ...
و: انواع پارافین ها شامل: مایع، نیمه جامد، نرمال پارافین و ...
ز: انواع حلالهای صنعتی و آلی شامل: رافینت، حلال 402، منو اتیلن گلیکول، دی کلرو اتیلن، اتیل استات، فورفورال اکستراکت، حلالهای آلی آروماتیکی نظیر بوتادین تار، پرولیز و ...
ح: سایر فرآورده ها و مشتقات نفتی طبقه بندی نشده.
 موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار