رونمایی از تمبر اختصاصی شهرداری شاندیز در دیدار مسئولان این نهاد و سازمان همیاری