دیدار با جمعی از فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی استان