افتتاح بیست و یکمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی مشهد