نظر سنجی
نظر شما درباره اخبارو محتوای سایت سازمان چیست؟ 
       

معاونت اداری و مالی

۱۳۹۲/۷/۹ تعداد بازدید: ۹۷۸۲

معاون اداری و مالی                   مرتضی توسلی دوم

شماره تماس

051-38791207
پست الکترونیکیmali@hamyari-kh.ir
مسئول دفترعلی اصغر دهنوی
رئیس اداره امور مالیمهدی فتاحی
کارشناسان

جعفر ثانی

مهدی موسوی

رحمت محمدی

مهدی باقرپور

سید ابراهیم صادق الحسینی

رئیس اداره امور اداریجلال شعفی زاده
کارشناس منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهمحمد پورنظر
مسئول انبارامان اله حسین زاده
مسئول دبیرخانه 
مسئول نقلیهمحمد صداقت

شرح وظایف:

  • عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
  • کنترل حسابها
  • تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
  • عملیات مربوط به محاسبات دارائی
  • عملیات مربوط به محاسبات بیمه
  • کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
  • تنظیم بودجه
  • ثبت دقیق عملیات مالی  جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا