مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مطلب پیش نویس است

مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطاتسیاوش مزینانی
 
شماره تماس و فکس051-38787788
کارشناسان

ناصر سالار

محسن پیشوا

رضا عدالتی

حامدشریعتی

پست الکترونیکیict@hamyari-kh.ir

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و نظارت بر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جهت دستیابی به برنامه ها و اهداف کلان سازمان.
 • انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع رایانه ای سازمان.
 • توسعه عملیات بازرگانی حوزه ICT با اولویت شهرداری های استان.
 • نظارت و همکاری در طراحی برنامه های مختلف مورد نیاز در رابطه با مکانیزه نمودن فعالیت ها و توسعه شبکه رایانه ای سازمان و اولویت بندی آنها و پیش بینی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری.
 • بررسی نیازهای جدید واحد های سازمان و مؤسسات تابعه در ارتباط با سیستم های موجود و توسعه سیستم ها.
 • کنترل و نظارت بر مطالعه، تحقیق و امکان سنجی ارائه خدمات جدید در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • کنترل و نظارت بر مراحل طراحی اولیه، طرح های توجیهی و طراحی تفضیلی ارائه خدمات جدید در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • نظارت بر طراحی، نصب و توسعه شبکه های رایانه ای متناسب با نیازهای واحدهای سازمان و تعیین محدوده بهره برداری استفاده کنندگان.
 • تدوین بانک اطلاعاتی از مؤسسات ارائه کننده خدمات نرم افزاری و سخت افزاری.
 • بررسی و مطالعه به منظور شناخت منابع اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه جمع آوری و انتقال، ذخیره سازی و حفظ و نگهداری اطلاعات.
 • نظارت و همکاری در ایجاد سیستم امنیتی شبکه رایانه ای و نگهداری مستمر خط و شبکه و ایجاد فایل های پشتیبان از اطلاعات موجود ذخیره شده و بایگانی الکترونیکی.
 • کنترل و همکاری در ارائه خدمات رایانه ای به کلیه واحد های سازمان، شهرداری های استان، شرکت ها و مؤسسات تابعه.
 • نظارت بر طراحی، به کارگیری و به روز رسانی پورتال سازمان.
 • تهیه تجهیزات سخت افزاری و شبکه برای شهرداری های استان.
 • مشاوره به شهرداری های استان در کلیه زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • تهیه یا تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز شهرداری های استان.
 • مشارکت در پروژه های فناوری اطلاعات کشوری، استانی و شهری در راستای مکانیزاسیون شهرداری های استان.

 

 

گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا