آگهی ها و اطلاعبه ها

اسعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید صندلی از برند لیو تاب مطابق مشخصات فنی قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره98/0284 اقدام نماید.لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/06/01 با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب
1398/5/30

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید موتور سیکلت برقی با مشخصات فنی قید شده نسبت به اخذ استعلام اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد با واحد امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب
1398/5/28

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام پارکی با مشخصات فنی قید شده نسبت به اخذ استعلام اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد با واحد امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

ادامه مطلب
1398/5/28
گزارش های تصویری
اوقات شرعی
Rss
آب و هوا